باز توانی قلبی

باز توانی قلبی

درمان بیماران قلبی بدون بازتوانی قلبی یک درمان ناقص است.
بیمار گرامی
بازتوانی قلبی برنامه ای دقیق و تحت نظارت پزشک است که برای کمک به بهبود سریعتر بیماران قلبی و بهتر کردن عملکرد فیزیکی، روحی و اجتماعی این بیماران تجویز می گردد.
هدف از برنامه بازتوانی قلبی کند کردن متوقف کردن و حتی معکوس نمودن روند پیشرفت بیماری‌های قلبی عروقی می باشد.
بازتوانی قلبی باعث بهبود وضعیت عملکرد و کیفیت زندگی شده و عوامل خطرزا را کاهش می-دهد و باعث ایجاد حس سلامتی و خوش بینی به آینده می گردد.
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی(WHO)، بازتوانی قلبی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انجام آن، یبمار قلبی را به سطحی از توان فیزیکی و روحی می رساند که امکان انجام کارهای شخصی و بازگشت به جایگاه اجتماعی و زندگی فعال قبلی خود را داشته باشد.
افراد زیر با مشاوره و تشخیص متخصصین قلب و عروق، جراحان قلب جهت بازتوانی قلبی به این بخش ارجاع داده می شوند:
 کلیه افرادی که تحت عمل جراحی قلب باز و پیوند عروق قلبی (CABG) قرار گرفته اند.
 کلیه افرادی که تحت عمل ترمیم یا تعویض دریچه های قلبی قرار گرفته اند.
 کلیه افرادی که تحت آنژیوپلاستی (PTCA) قرار گرفته اند.
 کلیه افرادی که دچار سکته قلبی شده اند.
 کلیه افرادی که دچار نارسایی قلب می باشند(Heat Failure)
 کلیه افرادی که بعد از نارسایی شدید قلبی مورد عمل پیوند (Heart Transplant) قرار گرفته اند.
 کلیه افراد بالای 40 سال که تاکنون شدید قلبی مورد عمل پیوند (Heart Transplant) قرارگرفته اند.
 کلیه افراد بالای 40 سال که تاکنون زندگی کم تحرک و فعالیت فیزیکی کمی داشته اند و مایل به شروع تمرینات ورزشی جهت پیشگیری ازمشکلات قلبی هستند.
 کلیه افرادی که به هر دلیلی در هنگام انجام حرکت فیزیکی و فعالیت های ورزشی عادی دچار تنگی نفس، ضعف مفرط، افت فشار، تپش شدید و غیرطبیعی قلب می گردند( پس از بررسی کامل توسط متخصصین قلب و عروق)
تیم بازتوانی قلبی شامل افراد زیر می باشد:
- متخصص قلب و عروق
- فیزیوتراپیست قلب و عروق
- پرستار قلب وعروق
- کارشناس تغذیه
- کارشناس روانشناسی
مراحل مختلف بازتوانی قلبی در این مرکز به شرح ذیل انجام می گیرد:
1. ارزیابی پزشکی: ویزیت بیمار توسط پزشک متخصص قلب و عروق در بیمارستان جهت بررسی وضعیت قلبی ریوی وتائید توانایی قلبی بیمار جهت شروع برنامه بازتوانی قلبی
2. ارزیابی فیزیکی
بررسی جسمی، اسکلتی و عضلانی بیمار توسط فیزیوتراپیست قلبی ریوی و تائید توانایی فیزیکی بیمار جهت شروع برنامه بازتوانی قلبی
3. انجام تست اکوکاردیوگرافی (درصورت نیاز) جهت بررسی مجدد وضعیت قلبی بیمار توسط متخصص قلب
4. انجام تست ورزش جهت بررسی توان فیزیکی بیمارتوسط متخصص قلب
5. طراحی پروتکل ورزشی مناسب و اختصاصی جهت هر بیمار، بر اساس یافته های فیزیکی و قلبی بیمار توسط فیزیوتراپیست قلبی ریوی
6. کنترل و مانیتورینگ بیمار درتمام لحظات انجام تمرینات ورزشی از لحاظ میزان فشار وارده به بیمار، فشارخون، نبض، نوار قلب و وضعیت عمومی بیمار توسط فیزیوتراپیست وپرستار قلب
7. کنترل و ویزیت دوره ای بیمار توسط متخصص قلب و عروق جهت کنترل و تغییر دوره ای داروها بر پایه یافته های جدید کلینیکی و وضعیت جدید بیمار
8. مشاوره و تجزیه و تحلیل مکرر یافته های کلینیکی و توانایی های بیمار توسط تیم بازتوانی قلبی، اعمال تغییرات لازم در میزان روش ها و دوز داروهای مصرفی.
9. ارجاع بیمار به کارشناس تغذیه جهت کنترل و تصحیح رژیم غذایی مناسب
10. ارجاع بیمار جهت مشاوره و روانشناسی، ارائه راهکارهای کنترل استرس و توصیه های لازم به بیمار و اطرافیان (درصورت لزوم)
11. ارائه برنامه های آموزش گروهی جهت آشنایی هر چه بیشتر بیماران با مشکلات و مسائل بیماران قلبی، روش های کنترل و پیشگیری بیماری های قلبی عروقی، کاهش ریسک فاکتورهای قلبی و آشنایی بیشتر با برنامه های بازتوانی قلبی.