نارسایی قلبی

نارسایی قلبی

October 13, 2019 by wordcamp
10381620170806.jpg

قلب، ماهیچه ای است متفاوت با دیگر انواع ماهیچه های بدن، که برای پمپ کردن خون به درون رگ ها اختصاص یافته است.
به این ترتیب خون با فشار درون رگ ها جریان یافته،غذا و اکسیژنرا به اعضای مختلف بدن می رساند. همیشه یک سیستم دقیق فعالت قلب را تنظیم کرده و بین احتیاج بافت ها و میزان خونرسانی به آنها تعادل برقرار می کند.
یک قلب سالم می تواند در شرایط مختلف این تعادل را حفظ کند. مثلاً در هنگام فعالیت که نیاز بعضی اعضاء به خون بیشتر می شود. قلب و عروق نیاز بدن را به خوبی تأمین می کنند. شروع نارسایی قلبی زمانی است که تعادل مذکور از بین برود. در اغلب موارد، یک بیماری قلبی موجب می شود که درجاتی از عدم تعادل ایجاد شود.
به این معنی که قلب با افزایش میزان فعالیت خود سعی در برآوردن نیاز بدن می کند. این فعالیت جبرانی قلب اگربرای مدت طولانی ادامه یابد می تواند منجربه ایجاد تغییراتی درماهیچه قلب شود. به زبان ساده می توان نارسایی قلبی را چنین تعریف کرد: نارسایی قلب وضعیتی است که به علت اختلال عملکرد قلب، این ماهیچه از فرستادن خون کافی با فشار مناسب، به رگ ها ناتوان می شود. اعضای بدن در این شرایط طبق معمول از خون اکسیژن دارو و پرغذا سیراب نمی شوند.
علل نارسایی قلبی
اختلال عملکرد قلب که علت نارسایی قلبی است، خود به دلایل مختلف عارض می شود. علل نارسایی قلبی را می توان به این ترتیب دسته بندی کرد:
1- علل زمینه ای:
مثل نقایص مادرزادی یا اکتسابی قلب که منجر به نقص ماهیچه قلب می شوند. (اشکال دریچه ای،ایسکمی قلبی و سکته قلبی، بیماری ماهیچه ای قلب و…)
2- علل تشدید کننده:
مثل علل خاص یا تغییراتی که نارسایی قلبی را تشدید می کنند. مانند تغذیه نادرست،کم خونی، عفونت، پرکاری تیروئید، فشار خون، بی نظمی ضربان قلب،ایسکمی قلبی. برای مثال ممکن است فردی در طول سالیان متمادی یک علت زمینه ای برای بروز نارسایی قلبی داشته باشد مثلاً (درجاتی از تنگی دریچه ای) ولی هیچ گاه دچار مشکلی نشود. چنین موردی ممکن است با اضافه شدن یک علت تشدید کننده، دچارنارسایی قلبی شود. چرا که قلب او تا به حال از توان ذخیره ای خود به خوبی استفاده می کرده ولی هم اکنون دیگر نمی تواند این بار اضافی را تحمل کند و دچار اشکال خواهد شد. به این ترتیب شناخت علل زمینه ای و تشدیدکننده نارسایی قلبی برای تشخیص به موقع و درمان به جا لازم است.
* توجه:
1. درمان صحیح و به موقع علل زمینه ای منجر به جلوگیری از بروز یا تکرار نارسایی قلبی می شود.
2. درمان علل تشدیدکننده باعث رفع نارسایی شده و نجات بخش خواهد بود. علائم نارسایی قلبی
1. نفس تنگی: شایع ترین شکایت بیماران است. در ابتدا فقط حین فعالیت دچار نفس تنگی می شود با پیشرفت بیماری در زمان استراحت نیز این علامت را گزارش می دهند. بعضی از این افراد در حالت خوابیده احساس تنگی نفس بیشتری کرده و با نشستن مشکلشان رفع می‌شود.
2. ضعف عمومی: علامت شایعی است که به علت کاهش خونرسانی به ماهیچه های بدن عارض می شود.
شکایت بیماران
ورم پاها: به طور قرینه و در نیمه های روز مشاهده می شود. جوراب این افراد روی پاها فرورفتگی به جا می گذارد. درمان
اساس درمان این بیماران حذف علت تشدیدکننده و درمان علت زمینه ای، می باشد.
باید ازنظر جسمی و روحی به این افراد استراحت داد.همچنین مصرف غذای کم حجم توصیه می شود. یکی از اولین توصیه ها به این بیماران مصرف حداقل مقدار نمک در روز است. این مورد اثر بسیار مطلوبی در روند بهبود آنان خواهند داشت.
در بیماران چاق بایستی اضافه وزن تصحیح شود چون به این ترتیب فشار کمتری بر قلب وارد می شود. ازطرفی باید با رعایت تغذیه مناسب از کمبودهای غذایی جلوگیری شود. انواع دارو درمانی بسته به شدت بیماری و با نظر پزشک انجام می شود.

Solution if this is read what they said you break your sentences down into shorter pieces.

© طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط رایـــــــان